Thursday, 19 April 2012

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh                          : 17. 4. 2012                                   Masa          : 9.45-10.45 pagi
Hari                             : Selasa                                          Bil. Pelajar  : 25 orang.
Kelas                           : 4 Ibnu Sina
Mata Pelajaran            : Bahasa Melayu
Tajuk                           : Lemang
Objektif                       : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1.    Menceritakan isi bahan yang dibaca
2.    Menulis cara membuat lemang dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
Pengetahuan sedia ada: Murid-murid biasa melihat proses membuat lemang dan makan lemang.
Konsep                        :  Kata seru
Bahan                          :  Petikan, lembaran kerja, Komputer riba
Nilai                             :  Berani, bekerjasama.
Kemahiran                  :
5.2 Aras 1 (ii)               :  Menceritakan isi bahan yang dibaca.
11.3 Aras 1(i)              :  Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Langkah/
Masa

Isi Pelajaran
           Aktiviti Pengajaran  Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid


Set induksi
(5 minit )

Guru memperdengarkan lagu hari raya.

1)  Guru bersoaljawab lagu.
2)  Guru bertanyakan persediaan yang dilakukan sebelum menyambut hari raya.
3)  Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran 

1)  Murid menyanyi lagu raya bersama-sama.
2)  Murid menjawab soalan guruNyanyian

Soal jawab

Langkah 1
(5 minit)

Bersoal jawab tentang makanan yang biasa

dihidangkan pada majlis hari raya.

1)    Guru bertanya apakah yang biasa dihidangkan pada

hari raya?
2)    Guru meminta murid bercerita bagaimana membuat lemang.

1)  Murid menyenaraikan makanan yang biasa

2)  dihidangkan pada hari raya.
3)  Murid bercerita proses membuat lemang mengikut
pengetahuan sedia ada murid.


Sumbang saran

Langkah 2
(13 minit)

Membaca dialog

Kata seru
Eh, Wah, Oh

1)    Guru meminta murid membaca dialog daripada buku teks muka surat 79.
2)    Guru meminta beberapa orang murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3)    Guru meminta murid  menyenaraikan kata seru yang terdapat dalam petikan.
4)    Guru meminta murid membaca ayat yang terdapat kata seru.


1)    Murid membaca dialog  secara senyap
2)    Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3)    Murid menyenaraikan kata seru yang terdapat dalam dialog.
4)    Murid membaca ayat yang terdapat kata seru
Bacaan kuat

Bacaan 

Langkah 3
12 minit

Cara-cara memasak lemang.


1)    Guru berbincang cara-cara memasak lemang berdasarkan dialog yang  dibaca dan pengalaman murid.
2)    Guru mencatat cara-cara memasak lemang di papan tulis.

1)    Murid menyatakan cara-cara memasak lemang berdasarkan dialog yang dibaca dan pengalaman murid.
2)    Murid membaca catatan guru bersama-sama.

Perbincangan

Bacaan

Langkah 4
(20 minit)
Tulisan berangkai
1)      Guru menunjukkan contoh tulisan berangkai.
2)      Guru meminta murid menulis ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik
1) Murid meneliti cara-car menulis tulisan berangkai.
2) Murid menulis ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik dengan bimbingan guru.


Tunjuk cara
Penutup
5 minit
Rumusan
Nilai murni
1)    Guru memilih hasil kerja murid dan menayangkan kepada murid-murid.
2)    Guru mengarahkan murid menampalkan hasil kerja murid pada papan kenyataan yang disediakan.
3)    Guru merumus isi pelajaran dan nilai murni.
1) Murid bersama-sama menilai hasil kerja mereka.
2) Murid menampalkan hasil kerja mereka di papan kenyataan yang disediakan.
3) Murid menyatakan nilai murni yang terdapat dalam pelajaran hari ini
No comments:

Post a Comment